2 bước đơn giản tạo cửa sổ chat trên trang web của bạn để tiếp cận khách hàng tiềm năng:
Tạo tài khoản mới.
Copy mã nhúng ở trang cài đặt, chèn vào trang web trước thẻ </body> .
Điểm nổi bật
- Cài đặt cho trang web trong 1 phút.
- Tự động trả lời trong lúc admin offline.
- Dễ dàng quản lý các cuộc nói chuyện.
- Xác định vị trí của khách hàng.
- Tự chọn màu cho cửa sổ chát để phù hớp với trang web.